ซีพีเอฟ มอบอาหารคุณภาพให้บ้านพักพิง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้ ปีที่ห้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิ  โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพี อาทิ อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน และไข่ไก่สด จำนวน 17,280 ฟอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมทั้งสิ้นกว่า 70,000 ฟอง แก่บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ทานอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึง โดยมี นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายนรชัย รัตนบานชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ส่งมอบ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ รับมอบ ณ บ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

นายวราราชย์ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพราะบริษัทฯ เห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะไข่ไก่สด ที่ผ่านการเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ช่วยในการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการบริโภค และสามารถนำมาทำเมนูต่างๆ ได้หลากหลาย  

นางสาวกฤตยา อุ่นสากล กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่ได้ร่วมสนับสนุนไข่ไก่สดและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานแก่บ้านพักพิงฯ ทั้ง 4 แห่งของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่เข้ามาพักอาศัยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพและคุณประโยชน์แล้ว ยังช่วยร่นระยะเวลาในการจัดหาอาหารของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มาพักอาศัย เพื่อจะได้มีเวลาในการไปดูแล และให้กำลังใจแก่บุตรหลานที่เจ็บป่วยขั้นวิกฤติอย่างเต็มที่ 

ขณะที่ นายนรชัย รัตนบานชื่น กล่าวว่า การผนึกกำลังกับคู่ค้าธุรกิจในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของเครือซีพี ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน  ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายคือ องค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยได้เข้าถึงอย่างเพียงพอ 

โครงการหลักของมูลนิธิ  โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ประกอบด้วย 1. สร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก ณ หอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลของรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า 2. หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ และ 3. บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กเข้ามาใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ หรือ www.rmhc.or.th หรือ โทร. 02-696-4928