ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จับมือ ม.ฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาการ-เสริมศักยภาพ นศ.

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเขตประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย ดร.โฮเซ่ วี. คามาโช จูเนียร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส ณ เมืองลากูนา ประเทศฟิลิปปินส์

นายสกล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการจากบุคลากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยการให้นักศึกษาผ่านการเข้าร่วมฝึกงาน ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในธุรกิจ และยังเพิ่มโอกาสในการสรรหาคนดี คนเก่ง เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจเป็นอันดับแรก รวมถึงประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในประเทศนั้นๆ ให้มีศักยภาพ มีอาชีพ เติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน