ซีพีเอฟ ผนึก สมาคมการตลาดแห่งประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์ ลงสนามทำงานจริง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง สมาคมการตลาดแห่งประเทศ สนับสนุนชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) จัดโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “Complete the puzzle to unlock Marketer skills” โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาด ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและเจาะลึก ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง ซึ่งมีน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 86 คน จาก 21 สถาบันทั่วประเทศ

สำหรับทีมที่ร่วมทำแผนการตลาดให้กับ ซีพีเอฟ มีทั้งสิ้น 2 ทีม กับ 2 โจทย์ ได้แก่

  1. แผนการตลาดในการสร้าง CPF Corporate Brand Love เพื่อเปิดรับมุมมองใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ให้มีความรักและผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น ทำให้ซีพีเอฟเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล คือ Brand Represent, Consistency Plan และ Powerful Insight
  2. แผนการตลาดเพื่อกระตุ้นการบริโภคไข่ไก่ในประเทศไทยต่อวันของประชากร โดยเน้นประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อพัฒนาแคมเปญดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคนั้นๆ หันมาบริโภคไข่ไก่มากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมโครงการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ของกรมอนามัยอีกด้วย

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ เข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานอบรมและแข่งขันการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 34 เป็นครั้งแรก โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์แผนการตลาด พร้อมให้คำปรึกษาแก่เหล่านิสิตนักศึกษาในระหว่างการทำแผน รวมถึงประเมินผลและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างใกล้ชิด

“สำหรับแผนการตลาดที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะนำไปต่อยอด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลักมากขึ้น เช่น สร้างความผูกผันต่อแบรนด์ซีพีเอฟ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ซึ่งปัจจุบันมีหลายโครงการที่ฝึกให้นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติและฝึกทำงานเป็นทีม หากน้องๆ ที่กำลังศึกษาด้านการตลาดมีโอกาสเข้าร่วมและพัฒนาการเรียนรู้อยู่เสมอ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคต” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงาน ทีม HR Recruitment ของซีพีเอฟ ได้จัดกิจกรรมออกบูธให้ข้อมูลกับน้องๆ ที่สนใจร่วมงานในตำแหน่งด้านการตลาดของบริษัทฯ อีกด้วย

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เพื่อรองรับการบริโภคของคนไทยและประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน