ซีพีเอฟ ชู ไส้กรอกซีพี ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทางวัตถุดิบ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำไส้กรอกซีพี โปรตีนสูง ปลอดภัยได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งต่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค
ณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

นายณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นผลิตไส้กรอกปลอดภัย จากเนื้อสัตว์คุณภาพดีแบบเต็มชิ้น ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระบบปิด ควบคู่กับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พร้อมควบคุมโรคด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ทำให้เนื้อหมูปลอดจากโรค ASF และเนื้อไก่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก ภายใต้ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment)

“ซีพีเอฟ ควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื้อสัตว์ทั้งหมดผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ ‘เนื้อหมู’ ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง ‘เนื้อไก่’ ปราศจากฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตลอดการเลี้ยงดู 100% ที่สำคัญวัตถุดิบถูกเก็บรักษาและขนส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะทาง จนถึงโรงงานผลิตไส้กรอก ทำให้ไส้กรอกซีพีผลิตจากเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย” นายณฤกษ์ กล่าว

นายณฤกษ์ กล่าวย้ำว่า กระบวนการผลิตไส้กรอกซีพี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบด้วยระบบสายพาน นำมาจัดเก็บในห้องเย็นด้วยอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นห้องจัดเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตว์และเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติ ที่เรียกว่า ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ Automatic Storage & Retrieval Systems (AS/RS) และนำเครื่องจักรแขนกลอัจฉริยะ หยิบสินค้า 360 องศา (Star Robot) มาใช้ในการจัดการสินค้าในคลังสินค้า รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0-12 องศาเซลเซียส ช่วยให้คุณภาพสินค้าคงสดใหม่และปลอดภัย

ทั้งนี้ ก่อนนำเนื้อสัตว์เข้าสู่ขั้นตอนการบดเนื้อมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน หมดความเสี่ยงแม้เป็นเศษโลหะชิ้นเล็ก และนำระบบ RFID (Radio – Frequency Identification) มาใช้ในการระบุข้อมูลวัตถุดิบเนื้อสัตว์ จัดเรียงลำดับการใช้ และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบถึงต้นทางได้

ไส้กรอกซีพี ผ่านกระบวนการทำให้สุกด้วยการอบไอน้ำ และรมควันด้วย “ระบบรมควันแบบปิด” ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการดักแยกสารทาร์ (TARs) ออกจากไส้กรอก (สารหนักจากควันที่มีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็ง) และเข้าสู่การตรวจสอบซ้ำว่า ปลอดจากสารทาร์ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

“ไส้กรอกซีพี ไม่ใช้สารกันเสีย ไม่ใช้สารไนเตรต สารบอแรกซ์ ดินประสิว และส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งควบคุมการใส่ ‘เกลือไนไตรต์’ อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่า อย. กำหนด (กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างสารพิษในอาหาร) มีการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไส้กรอกซีพี ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” นายณฤกษ์ กล่าวย้ำ

ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ เป็นชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer thermoform film) ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ซึ่งสามารถรักษาความสดใหม่ของไส้กรอก ทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นานขึ้น และใช้อุ่นร้อนกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้บริโภคควรสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีสัญลักษณ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อความปลอดภัย