ซีพีเอฟ คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Awards บรรจุภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหารและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนระดับโลก คว้ารางวัลระดับภูมิภาค AsiaStar Packaging Awards 2022 ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้า (Transportation Packaging) จัดโดยสมาคมการบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation) จาก นวัตกรรมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 40% ขณะที่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงเท่ากับกล่องรูปแบบเดิม พร้อมเพิ่มคุณสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์กิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียอาหารและขยะ

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่คำนึงถึงผู้บริโภคและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ช่วยปกป้องอาหาร รวมถึงยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น สำหรับกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ Flamin Chicken Tenders ซึ่งเป็นสินค้าอาหารพร้อมทานที่ส่งออกเพื่อวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ออกแบบเป็นกล่องลูกฟูกที่ลดการใช้วัสดุกระดาษ 40% แต่ยังคงมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายระหว่างการยกและขนส่งจากโรงงานไปจุดจำหน่าย และสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ นอกจากนี้ กล่องยังถูกออกแบบให้สามารถปรับเป็นที่โชว์สินค้า ณ จุดจำหน่าย (Shelf Ready Packaging) ตอบโจทย์ทั้งด้านประโยชน์การใช้งาน ความสวยงาม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กล่องกระดาษแบบใหม่ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 165.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 2,743 ตันเป็นเวลา 10 ปี เทียบเท่าการประหยัดไฟ 277,225 kWh ส่งผลให้กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟชนะรางวัลระดับภูมิภาค AsiaStar Packaging ได้

“รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการพัฒนาออกแบบและจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หาแนวทางใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ช่วยลดปริมาณวัสดุ เพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภค” นายกิตติกล่าว

ทั้งนี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ยังได้รับรางวัลระดับประเทศ และภูมิภาคจาก ThaiStar Packaging Awards 2022 และ The Asian Export Awards 2021 สะท้อนความสำเร็จการเป็นบริษัทผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม