ซีพีเอฟ การ์ดไม่ตก คุมแรงงานไม่ออกนอกพื้นที่โรงงาน ย้ำกุ้งสดและผลิตภัณฑ์กุ้งปลอดภัยกินได้ไม่มีโรค

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยืนยัน “การ์ดไม่ตก” คงมาตรการป้องโควิดเข้มงวด พร้อมยกระดับป้องกันโรคตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) และในโรงงานหลังล็อคดาวน์สมุทรสาคร ย้ำกุ้งสดและผลิตภัณฑ์กุ้งปลอดภัยกินได้ไม่มีโรค

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดโดยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยของพนักงานทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทำให้แรงงานทุกคนปลอดภัย กระบวนการผลิตไม่สะดุด และส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคได้เพียงพอและต่อเนื่อง

หลังประกาศจังหวัดสมุทรสาครประกาศล๊อคดาวน์ ซีพีเอฟ มีการดำเนินการขอให้แรงงานทั้งหมดไม่ออกนอกพื้นที่โรงงาน และบริษัทจัดการด้านอาหารให้ เพื่อลดโอกาสการปะปนกับบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต” นายไพโรจน์ กล่าว

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตกุ้งครบวงจรชั้นนำ มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางการผลิตคือ อาหารสัตว์ ต้องตรวจสอบที่มาของแหล่งวัตถุดิบได้ การจัดการฟาร์มเลี้ยงในระบบไบโอซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยป้องกันโรคในสัตว์น้ำ ควบคู่ไปกับนวัตกรรม 3 สะอาด คือ บ่อสะอาด ลูกกุ้งสะอาด และน้ำสะอาด เพื่อให้การเลี้ยงถูกสุขอนามัยตามหลักวิชาการ ช่วยให้กุ้งแข็งแรง ต้านทานโรคสูง ไร้สารตกค้าง จนถึงปลายทางการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

นอกจากนี้ แรงงานทุกคนของซีพีเอฟเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ภายใต้บันทึกความตกลงระหว่างบริษัทฯ กับประเทศต้นทางแรงงาน ผ่านหน่วยงานที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้การรับรอง และมีการนำเข้ามาถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานไทย ประกอบกับความพร้อมของโรงงาน ทำให้สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมกระบวนการได้ทั้งหมด

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ยังให้ความรู้เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางการผลิตกุ้ง ในการป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งการลงกุ้งเลี้ยง การปฏิบัติต่อแรงงาน การจับกุ้ง โดยกระบวนส่งมอบทั้งหมดเป็นไปอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ Logistic ของบริษัทที่สามารถขนส่งกุ้ง “ซีพีแปซิฟิค” จากปากบ่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ลดการสัมผัสคนได้มาก

“ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำทั้งกุ้งสดและกุ้งแปรรูป ด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาดและปรุงสุกร้อนเสมอ และไม่ต้องกังวลเนื่องจากมีโอกาสน้อยที่อาหารจะปนเปื้อนเชื้อโควิด-19” นายไพโรจน์ กล่าว