ชาวสุพรรณฯ เฮ กรมชลประทานสูบน้ำช่วยชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้

ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าติดตั้งในเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ไว้พร้อมในทุกพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว บริเวณคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ และบริเวณคลองบึงกระเทียม  ตำบลสนามคลี ตำบลสระแก้ว และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองมะขามเฒ่าอู่ทองและคลองบึงกระเทียม เข้าสู่คลองซอยต่างๆ ซึ่งสามารถสูบน้ำได้วันละ 142,500 ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว บริเวณคลองระบายน้ำสายใหญ่สามชุก 2 ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองระบายน้ำสายใหญ่สามชุก2 ส่งไปยังคลองระบายน้ำ 5 ขาวสามชุก 2 สามารถสูบน้ำได้วันละ 47,500 ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 600 ครัวเรือน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว บริเวณบึงลาดเตียน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจากบึงลาดเตียน เข้าสู่คลองระบายน้ำสายใหญ่สามชุก 2 สามารถสูบน้ำได้วันละ 158,400 ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน

กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร.1460