จับตาธุรกิจมาแรง เจาะสังคมผู้สูงวัย

#เกรียนสุขภาพดี

อีกไม่กี่ปี ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 10 ล้านคน และในปีพ.ศ.2568 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ คือมีผู้สูงอายุ 20เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมด

โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การจะเป็นผู้สูงอายุในโลกยุคนี้ ก็อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คนสูงวัยก็ต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ธุรกิจที่น่าจะมาแรง สำหรับสังคมผู้สูงวัย   มาคิดดูว่า เมื่อจำนวนผู้สูงวัย เพิ่มมากขึ้น ครองสัดส่วนประชากรเยอะขึ้น  แน่นอนว่า สินค้าบริการสำหรับผู้สูงวัยก็ต้องมีมากขึ้น ปัจจุบัน ตลาดสินค้าบริการของผู้สูงวัยมีมูลค่าประมาณพันล้านบาท และเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ตลาดน่าจะโตขึ้นเป็น 3-4 พันล้านบาท

เรามาดูว่า ธุรกิจประเภทใดที่น่าจะมาแรง ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยได้ดี

อย่างแรกเลย ธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ผู้สูงอายุย่อมต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกาย หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อาหารสุขภาพก็ต้องเป็นพวกไขมันต่ำ หวานน้อย หรือไม่หวานเลย อาหารเสริมต่างๆ ที่ดีต่อร่างกาย บำรุงสมอง กระดูก หัวใจ

ธุรกิจที่ปรึกษาวางแผนการเงิน ผู้สูงอายุทำงาน มีเงินเก็บสะสมมาก้อนหนึ่ง ก็หวังว่าจะใช้เงินก้อนนี้หล่อเลี้ยงชีวิตบั้นปลาย การมีที่ปรึกษาที่ดี ย่อมช่่วยให้ผู้สูงวัยสามารถมีแผนการเงินที่เหมาะสมตามอายุ และพฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ธุรกิจที่ปรึกษาวางแผนการเงิน ก็น่าจะเป็นที่ต้องการสำหรับผู้สูงวัย

ต่อมา ก็เป็นธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลสุขภาพ อันนี้น่าจะตอบโจทย์ของลูกหลานที่ไม่มีความพร้อมจะดูแลพ่อแม่ตัวเองจริงๆ ก็ต้องหาที่พึ่งที่คิดว่าจะดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้ได้ดีกว่าตัวเอง หากเลือกทางนี้ ก็หมั่นไปเยี่ยมไปพูดคุยกับพวกท่านบ้างก็แล้วกัน

ธุรกิจความงามและชะลอวัย ก็เป็นอีกธุรกิจที่ไปได้ดีในสังคมผู้สูงวัย คนแก่คนชราก็ต้องการความสวยงามตามวัยของท่าน อยากดูแลตัวเองให้ดูดี เครื่องสำอางที่เหมาะก็คงต้องมาจากธรรมชาติ สมุนไพร เป็นหลัก

และสุดท้าย ธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย แก่แต่กายใจยังรักการเดินทาง บางทีผู้สูงวัยก็อยากรวมแก๊งค์เพื่อนที่แก่มาด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกันบ้าง การจัดทริปท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ โปรแกรมท่องเที่ยวก็อาจจัดแบบสบายๆ อย่างเที่ยวทำบุญ เที่่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เที่ยววัดวา เป็นต้น

ได้แต่หวังว่า สังคมที่ฉาบฉวยลงไปทุกวันทุกเวลานี้ อนาคต คงไม่เกิดธุรกิจลูกหลานกตัญญูรู้คุณ มาให้บริการผู้สูงอายุน่ะครับ

 

ขอบคุณ ภาพประกอบ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)