งดพระราชพิธีสำคัญ 3 งานในเดือนพฤษภาคม

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะลิาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 เรื่อง งดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม 2563 ความว่า

ถึงรัฐมนตรีทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563

กองกิจการในพระองค์ 904 จึงงดการพระราชพิธีดังนี้

1.พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีเฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษา วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2563

2.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วันที่ 6 และ7 พฤษภาคม  2563

3.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2563