ครม. ไฟเขียว โครงการทัวร์เที่ยวไทย และ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (23 มี.ค.64) มีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ คือ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ส่งเสริมประชาชนให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า โครงการทัวร์เที่ยวไทย รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย จำนวน 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาท โดยบริษัทท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน และจะต้องระบุรายชื่อโรงแรมและร้านอาหารที่อยู่ในโปรแกรมเที่ยวให้ชัดเจน จากนั้น ททท.จะได้ประเมินดูความเหมาะสมจากมูลค่าที่เก็บค่าทัวร์จากลูกค้า เบื้องต้นกำหนดแพ็คเกจโปรแกรมทัวร์ไว้ที่ราคา 12,500 บาทต่อโปรแกรมทัวร์ จำนวน 1 ล้านสิทธิ์  บริษัททัวร์แต่ละแห่งจะรับลูกค้าได้ไม่เกิน 1,000 ราย

ส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.64  ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวในเว็บไซต์ ททท. และชำระเงินค่าโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น ดังนั้น บริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโครงการ จึงต้องสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินด้วย  นอกจากนี้ ต้องมีการสแกนคิวอาร์โค้ดและสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน เมื่อเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมตามโปรแกรมท่องเที่ยว และบริษัททัวร์ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่า มีการพาลูกค้าไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมจริงๆ ทั้งนี้ เป็นระบบตรวจสอบที่ ททท.และธนาคารกรุงไทยนำมาใช้

สำหรับ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะใช้วงเงินที่เหลือในโครงการ ประมาณ 5,700 ล้านบาท ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. 64 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการในเดือน ส.ค.64 

ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบมากขึ้น ผู้ประกอบการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมโครงการใหม่ โดยททท.จะนำข้อมูลที่ทางโรงแรมจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย มาตรวจสอบถึงจำนวนห้องพักที่แจ้งไว้ นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงอัตราราคา (ต่ำสุด-สูงสุด) เพื่อให้ ททท. ตรวจสอบ

ในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ธนาคารกรุงไทย ส่งข้อมูลให้ ททท.ตรวจสอบว่าพบความผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ ต้องมีการสแกนใบหน้าผู้เข้าพักที่จะใช้สิทธิ์ และส่งข้อมูลจีพีเอส เพื่อตรวจสอบด้วย ส่วนการเดินทางเข้าพักโรงแรม จากเดิมที่ให้พักในจังหวัดเดียวกับผู้ใช้สิทธิ์อาศัยอยู่ได้ จะปรับมีการหลักเกณฑ์ใหม่ ให้เป็นการเดินทางเข้าพักข้ามจังหวัดเท่านั้น  ส่วน E-Voucher จะปรับเป็นราคาเดียวคือ 600 บาทต่อวัน  จากเดิมที่กำหนดให้วันธรรมดาได้ 900 บาท และวันหยุดได้ 600 บาท 

โครงการทัวร์เที่ยวไทย และเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะเริ่มในเดือน พ.ค.64 และสิ้นสุดโครงการในเดือน ส.ค.64 ทั้งนี้ ต้องใช้เวลาในการทำระบบต่างๆ เพิ่มเติม จึงไม้ทันวันหยุดช่วงสงกรานต์