ครม.เห็นชอบค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ รับค่าจ้าง 415 – 630 บาทต่อวัน

นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 13 สาขา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ความสามารถของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มช่างอุตสาหกรรม ค่าจ้างตั้งแต่ 460 – 630 บาทต่อวัน ได้แก่

 • ช่างกลึง
 • ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC
 • ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

2.กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างต่อวันตั้งแต่ 440 – 540 บาทต่อวัน ได้แก่

 • ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 • ช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
 • ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC)
 • ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meeting Incentives Conventions Exhibitions)
 • ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

3.กลุ่มช่างเครื่องกล ค่าจ้างตั้งแต่ 415 – 430 บาทต่อวัน ได้แก่

 • พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
 • พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
 • ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา