คนกรุงโปรดทราบ ถนน 66 สาย จอดรถต้องจ่ายเงิน

***ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กทม. เก็บค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์ทุกประเภท ไม่เว้นมอเตอร์ไซค์ บนถนน 66 สาย ทั่วกรุง เริ่ม 27 ก.ย.นี้***

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยพล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง “กำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์” โดยระบุว่า เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ไว้ และให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไป จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ส่วนรายละเอียดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ในถนน 66 สาย ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ถนนมหาจักร ถนนเจริญกรุง ถนนทรงวาด ถนนพาหุรัด ถนนไมตรีจิตต์ ถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม ถนนประดิพัทธ์ ถนนข้าวสาร ถนนรองเมือง ถนนนครไชยศรี ถนนท่าดินแดง ถนนสารสิน และซอยนานา เป็นต้น

ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท และรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ทุกประเภท บริเวณเขตทางถนนราชดำริเฉพาะช่วงเวลา 04.00-08.00 น. ของทุกวัน

#บิ๊กเกรียน
อย่าลืม!! กดติดดาว⭐เพจบิ๊กเกรียนไว้และ www.bigkren.com ด้วยนะ
จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากบิ๊กเกรียน