ก.เกษตร ร่วมส่งอาหารจากใจ แก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมต้านภัยโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงความกังวลใจเกี่ยวกับปริมาณอาหารในช่วงวิกฤตนี้ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนอาหาร และยังเป็นประเทศที่มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานอย่างเพียงพอ

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและภาคเอกชน ให้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงร่วมสนับสนุนอาหารแก่ผู้ที่เดินกลับจากต่างประเทศและต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อต่อไป

นอกจากนี้ ยังกำกับดูแลจุดรับซื้อผลผลิต จุดกระจายสินค้า โดยใช้กลไกของเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็ยจุดกระจายสินค้า รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานด้านการบริการต่าง ๆ อาทิ การลดขั้นตอน ทั้งเรื่องการอนุมัติ/อนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้า โดยใช้ระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้ให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ และผู้ที่ต้องกักตัวเองหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงกว่าหมื่นคน รวมถึงส่งมอบอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้รู้สึกชื่นชมต่อการดำเนินโครงการนี้ จึงได้มาร่วมส่งมอบอาหารในโครงการจาก CPF ในครั้งนี้ด้วย