กุมารแพทย์ ย้ำไก่ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย

กุมารแพทย์โรคระบบต่อมไร้ท่อ ย้ำไก่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เด็กสามารถกินไก่ได้ตามปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง และให้กินอาหารที่หลากหลาย ไม่กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ

ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีผู้ปกครองหลายท่านที่ยังกังวลว่า การกินไก่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เรื่องนี้ “ไม่เป็นความจริง” การที่เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมหรือยีนที่เกิดความผิดปกติ และหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัยเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน พบว่าเกิดจากภาวะอ้วนในเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญแต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้

ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์

“จากงานวิจัยล่าสุดในเด็กไทยกว่า 8 พันคน พบว่า “ไก่” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะเป็นสาวก่อนวัย เด็กสามารถกินไก่ได้ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง และกินอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ไม่กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ” ผศ.พญ.กัลย์สุดา กล่าว

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ผู้ปกครองต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกคือ ปัจจุบันเด็กเป็นประจำเดือนเร็วขึ้น อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 ปี และเริ่มมีเต้านมที่อายุประมาณ 8 ปีปลายๆ จนถึง 9 ปีต้นๆ ซึ่งเป็นอายุปกติในปัจจุบัน จากภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กที่ดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กจึงมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นสาวก่อนวัย ขณะที่ในอดีตเด็กผู้หญิงจะโตเป็นสาวและเริ่มมีประจำเดือนที่อายุประมาณ 12-13 ปี

ผศ.พญ.กัลย์สุดา กล่าวย้ำว่า “ภาวะโรคอ้วนในเด็กที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินวัย เกิดจากการกินเยอะ ทั้งแป้ง และไขมัน ทำให้เด็กได้รับปริมาณแคลอรี่ที่มากเกินไป แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ โดยฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลน้ำหนักตัวบุตรหลานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ตามใจปาก และอย่าคิดว่าให้เด็กกินเยอะๆ เดี๋ยวเด็กโตขึ้นจะผอมลงเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดและจะทำร้ายสุขภาพเด็กโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งเรื่องโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันโลหิตสูง และโรค NCDs (non-communicable diseases) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบที่ผู้ใหญ่เป็นจะตามมาในอนาคต”

รับชมคลิป :
https://youtu.be/9KIH7b0L2do