การบินไทยให้สองทางเลือกผู้โดยสาร ขยายอายุตั๋ว /เปลี่ยนเป็น Travel Voucher

บริษัทการบินไทย แจ้งผู้โดยสารที่ถือครองบัตรโดยสารที่ออกระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่ได้ใช้ทำการบิน การบินไทยขอเสนอ “2 ทางเลือกอุ่นใจ” ให้ได้วางแผนเดินทาง

1. ขยายอายุบัตรโดยสาร
• ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
• เฉพาะการเดินทางในเส้นทางและรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

2. เปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher
• Travel Voucher จะมีมูลค่าเท่ากับบัตรโดยสารเดิม ใช้แทนเงินสดได้
• สามารถใช้ออกบัตรโดยสารทุกเส้นทางบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์
• มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับ
• โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารด้วยตัวท่านเองได้ที่ bit.ly/TG-SpecialAssistanceForm
หรือติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สาขาหลานหลวง (เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)