การบินไทยเปิดบินตรงลอนดอน สิงหาฯนี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ สู่ลอนดอน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง เช่น นักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียน ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ตกค้างและต้องการเดินทางกลับสหราชอาณาจักร, นักธุรกิจ

โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน จำนวน 3 เที่ยวบิน ในวันที่ 9 วันที่ 16 และวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงลอนดอน เวลา 19.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร

และ เน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ การบินไทยได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงลอนดอน ต้องมีการกักตนเองอยู่ที่พัก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษ ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังสหราชอาณาจักร ต้องกักต้วเองอยู่ที่พัก 14 วัน (Self-Isolating) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 และประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ

สำหรับ บัตรโดยสาร กรุงเทพฯ-ลอนดอน (เที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้นที่: ชั้นธุรกิจ 92,085 บาท ชั้นประหยัด 25,295 บาท (ราคารวมทุกอย่าง) เปิดให้สำรองที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 63 – 23 ส.ค. 63 วันเดินทาง คือ วันที่ 9 ส.ค., 16 ส.ค. และ 23 ส.ค. 63 สามารถสำรองที่นั่งได้ที่  https://bit.ly/39gMYY7

สำหรับ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพ-ลอนดอน อยู่แล้ว หรือ Travel voucher สามารถสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินดังกล่าว ได้ที่ THAI Contact Center 02 356-1111