กลุ่มทรู คว้ารางวัลระดับโลก “นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย” 3 ปีซ้อน

คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า  กลุ่มทรู ได้รับ รางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย หรือ Top Employers Thailand 2021 จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกลุ่มทรู ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวของไทย เป็นบทพิสูจน์ว่ากลุ่มทรู นอกจากจะให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ใส่ใจอย่างมากกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

เพราะเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะเป็น “People Organization” องค์กรที่คำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มกำลัง ซึ่งในยุค 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมทรัพยากรบุคคลของทรู ให้พร้อมกับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ควบคู่กับมีนโยบายและแนวทางการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ให้เป็น Co-Working Space ภายใต้ธีม Createch Living Space ที่ปรับรูปแบบออฟฟิศให้ทันสมัย มีความเป็นอิสระ พรั่งพร้อมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข สนุก เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดีขึ้น การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่พนักงาน

อีกทั้งให้ความใส่ใจดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ระบาด เช่น การปรับเพิ่มแผนประกันสุขภาพของพนักงาน เปิดสายด่วนให้คำปรึกษา และให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนบุตรโดยไม่คิดดอกเบี้ย พนักงานที่มีรายได้น้อยและครอบครัวเดือดร้อน จะได้รับ e-Coupon ใช้ซื้ออาหารในเครือ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น รวมถึงให้แพ็กเกจเสริมฟรีสำหรับใช้โทรและเน็ตไม่อั้น และสำหรับพนักงานหน้าบ้านที่ยังต้องดูแลลูกค้า ก็ให้ความใส่ใจมั่นใจเรื่องความปลอดภัย โดยจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ จัดหาอาหารให้รับประทานฟรี เพราะกลุ่มทรูถือว่าพนักงานทุกคนคือครอบครัว

ทั้งนี้ รางวัลนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย Top Employer Thailand 2021 เป็นผลจากการพิจารณาคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส โดย Top Employers Institute เนเธอร์แลนด์ ที่เข้ามาตรวจสอบ พิสูจน์ และประเมินอย่างละเอียด ทั้งเรื่องนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและดูแลบุคลากร กระบวนทัศน์และระเบียบปฏิบัติที่ใช้ การประเมินผลและการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลพนักงาน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กลุ่มทรู เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป