กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ยืดชำระหนี้สูงสุด 96 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้

นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เปิดเผยว่า หลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในสิ้นปีนี้ บริษัทมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ ก็จะมีมาตรการทั้งการลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีการยืดการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ถึง 96 เดือน ซึ่งสูงที่สุดในระบบ และสูงที่สุดตั้งแต่ที่บริษัทเคยมีที่กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพียง 48 เดือนเท่านั้น โดยลูกหนี้บางส่วน ได้ทยอยเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่ ก.ย.จนถึงปัจจุบัน 3.2 หมื่นบัญชี หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อราว 2.5 พันล้านบาท

ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3 พบว่ามียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1.96 แสนล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 5.8 หมื่นล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 1.33 แสนล้านบาททั้งนี้

ในส่วนของทิศทางหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ยอมรับว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากเทียบกับปัจจุบันที่อยู่ระดับ 2.25% และคาดว่าสิ้นปีจะไม่ถึงระดับ 2.5% จากการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ แต่หลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 มีโอกาสที่จะเห็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เพราะยังมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19 ที่ส่งผลให้รายได้ลูกหนี้ลดลงส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 2.8 แสนล้านบาท ติดลบ 11% ขณะที่ยอดสินเชื่อใหม่ปีนี้คาดอยู่ที่ 8.3 หมื่นล้านบาท ติดลบ15%ขณะที่ไตรมาส 4 กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เตรียมเปิดบริการ ยูการ์ด บนแอพพลิคชัน ยูชูส เพื่อสมัครบัตรใหม่แบบดิจิทัลเลนดิ้ง จะทำให้ยอดการใช้จ่ายไตรมาส 4 จะเติบโตกว่า 20% เทียบไตรมาสก่อนหน้า คาดตลอดทั้งปีนี้จะมียอดใช้จ่าย 2.8 แสนล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 83,000 ล้านบาท และสินเชื่อคงค้าง 1.44 แสนล้านบาท