กระทรวงเกษตร หนุนส่งออกสินค้าเกษตร-ปศุสัตว์ รับเทรนด์อาหารปลอดภัยหลังโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในงานเปิดตัว หมูชีวา แบรนด์ ยูฟาร์ม ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายนำภาคเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหากนำเกษตรกรไปสู่จุดนั้นได้ ประเทศจะเข้มแข็ง ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ ตัดปัญหารายได้น้อยของคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ทันที

ในสถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าโลกต้องการอาหารปลอดภัย และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจในหลายประเทศต้องใช้เวลานานมาก ไทยต้องพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ และภาคเกษตรมีความสำคัญมากในการพลิกฟื้นประเทศ ใครฟื้นเร็วกว่าคือได้เปรียบ เป็นโอกาสของธุรกิจ และของประเทศ

กระทรวงเกษตร พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อสร้างรากฐานให้สังคมไทย ถ้าเกษตรกรเข้มแข็ง ชาติเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง และไทยจะเป็นผู้นำจากการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เมื่อผลิตได้แล้ว และทำการเผื่อแผ่ไปสู่เกษตรกร ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

ทั้งนี้ ความมั่นคงทางอาหารเป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ โดยจะร่วมมือกับเอกชนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมา ไม่เพียงรองรับความต้องการของผู้บริโภค แต่เพื่อผลักดันการส่งออกด้วย โดยผลิตภัณฑ์หมูชีวา เป็นสินค้าที่มีความสำคัญที่สามารถทำรายได้ให้ประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เชื่อว่าไทยจะต้องติดอันดับผู้ส่งออกอาหารของโลก จากอันดับ 12 เป็น Top Ten ได้ในปีหน้า

ด้าน น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ กล่าวว่า​กรมฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องสุขภาพ​สัตว์​ให้ปลอดโรค การส่งเสริม​การ​ผลิตของเกษตรกร​รายย่อย และการผลิตอาหาร​ปลอดภัย​ซึ่งเป็นเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค ที่กรมฯให้ความสำคัญมากขณะนี้

สำหรับหมูชีวา เป็นผลิตภัณฑ์​ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์​ที่คัดเลือกทุกองค์ประกอบเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพ​และเป็นการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพ​สัตว์​ ทั้งยังได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ‘ปศุสัตว์​ OK’ นั่นหมายความว่าเป็นเนื้อหมูที่มาจากสัตว์​ที่เลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน GAP แปรรูป​จากโรงงานแปรรูป​ที่ได้รับใบอนุญาต​และคุณภาพ​จากกรมฯ สถานที่จำหน่ายถูกสุขลักษณะ​และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ​ได้

​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​มุ่งมั่นผลักดันมูลค่าการส่งออกปศุสัตว์​ไทยสู่เป้าหมาย 2 แสนล้านบาท​ ในปี 2563​ ซึ่ง​จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์​มวลรวมภาคปศุสัตว์​ 5.6% ในปีนี้ จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์​