กระทรวงวัฒนธรรมแง้มเงื่อนไขผ่อนปรนถ่ายหนังละครต่อ งดแอ็คชั่นและเลิฟซีน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงได้เสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม เปิดทำการสถานที่และอนุญาตประกอบกิจการตามาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล หลังวันที่ 3พ.ค. ในส่วนภารกิจที่อยู่ใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โควิด-19 (ศบค.) แล้ว ได้แก่ การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์การจัดถนนสายวัฒนธรรม กองถ่ายละครและภาพยนตร์ ร้านหนังสือ

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยในส่วนของกองถ่ายละครนั้น  วธ.ได้เสนอเกณฑ์การดำเนินงานโดยให้จำกัดจำนวนคนอยู่ที่ไม่เกิน 50 คนต่อกองถ่าย ไม่ให้ถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ และสัมผัสใกล้ชิด โดยให้ใช้เทคนิคพิเศษแทนในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ให้มีการแจ้ง และส่งรายละเอียดฉากที่จะถ่ายทำมายังวธ.หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ต่างๆ ก่อน เพราะหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ในกองถ่าย ต้องสามารถติดตามหาต้นตอของการแพร่ระบาดได้และผู้ประกอบกิจการจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดด้วย

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า การถ่ายทำในสถานที่ใดๆ ก็ตาม ต้องขออนุญาตถ่ายทำกับผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือผู้แทนภาครัฐมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ที่สำคัญเวลาถ่ายทำต้องไม่ให้เกินเวลาตามมาตรการเคอร์ฟิว ส่วนถ่ายทำในสตูดิโอมีข้อกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตต่างๆ รูปแบบกิจกรรมที่ถ่ายทำต้องไม่ให้มีความใกล้ชิดกัน และต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการสามารถเตรียมความพร้อมในการทำงานได้ ทั้งการเตรียมบท การกำหนดสถานที่ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในกองถ่าย โดยยึดตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการคัดกรอง จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ