กรมชลฯ ทำสำเร็จ แบ่งปันน้ำในภาวะวิกฤติ ช่วยแม่น้ำบางขาม จ.ลพบุรี ไม่แห้งขอด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำบางขามที่รับน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก มีสภาพแห้งขอด เนื่องจากฝนตกน้อยไม่สม่ำเสมอ กรมชลประทาน ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ก่อนจะสูบทอยน้ำจากคลองชัยนาท – ป่าสัก เข้าสู่คลองส่งน้ำ 13 ขวา และปากคลอง Waste Way บ้านกล้วย ไปเติมให้แม่น้ำบางขาม โดยการกำหนดรอบเวรการสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาท้องถิ่น รวมไปถึงพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่เพาะปลูกไปแล้ว ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ มหาสอน บางพึ่ง บ้านชี และบางขาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปัจจุบัน (12 ก.ค. 64) น้ำที่สูบทอยเข้ามาเดินทางถึงยังบริเวณตำบลบางขามเรียบร้อยแล้ว

ด้าน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในแม่น้ำบางขามบริเวณตำบลมหาสอน ตำบลบางพึ่ง ตำบลบ้านชี และตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564 รวมปริมาณน้ำที่สูบได้กว่า 5 ล้าน ลบ.ม. สามารถช่วยเหลือการผลิตน้ำประปาของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลมหาสอน หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงยังช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน และยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี กว่า 30,000 ไร่ ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกด้วย