กรมชลฯ​ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ หลังประกาศเตือนอากาศแปรปรวน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง นั้น

กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม การปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับฝนที่ตกลงมา โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ เพื่อสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากฝนตกลงมาในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำย่อมส่งผลดีในการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น สำรองไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งนี้

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้โครงการชลประทาน ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแห่ง ให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ประจำไว้ในพื้นที่แล้ว ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้มีการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา