กรมชลประทาน เร่งส่งมอบความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งมอบ Face shield สู้ COVID-19 จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ พื้นที่ พร้อมร่วมบริจาคเงินจัดซื้อข้าวสารจำนวน 530,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดสงขลา รวมถึงการร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 58 กล่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 160 ขวด ให้กับทางจังหวัดสตูล เพื่อใช้ในกิจกรรมของจังหวัดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โครงการชลประทานตรัง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดคัดกรอง ตำบลกะปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โครงการชลประทานสตูล ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภค สำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 11 ครอบครัว โครงการชลประทานพัทลุง ร่วมมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ เหล่านี้ไปด้วยกัน โดยพร้อมให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มกำลัง