กรมชลประทาน จัดจราจรน้ำเตรียมรับน้ำหลาก ลดผลกระทบประชาชน

ขานรับนโยบายกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำให้กับประชาชนให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเป็นประธาน ว่า ปัจจุบัน (13 ส.ค. 64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 38,379 ล้าน ลบ.ม. หรือ 50% ของความจุอ่างรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 14,450 ล้าน ลบ.ม. ยังรับน้ำรวมกันได้อีกกว่า 37,689 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,229 ล้าน ลบ.ม. หรือ 33% ของความจุอ่างรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 1,533 ล้าน ลบ.ม. ส่วนผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 64 ทั้งประเทศทำการเพาะปลูกไปแล้วรวม 13.69 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้วรวม 0.56 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยาเพาะปลูกแล้ว 6.39 ล้าน ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.52 ล้านไร่ สำหรับในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ เพาะปลูกแล้วรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 237,033 ไร่

กรมชลประทาน ได้กำหนดมาตราการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 30% (เสี่ยงแล้ง) และอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำมากกว่า 80% (เสี่ยงท่วม) โดยให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตาม วิเคราะห์ และประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำปรับลดหรือเพิ่มการระบายน้ำตามความเหมาะสม โดยให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ภายใต้เกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ด้วยระบบและอาคารชลประทาน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ เพื่อรองรับน้ำหลาก อาทิ พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (ลุ่มน้ำยม) พื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำหรับปี2564 นี้ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มเติมอีก 2 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งนางาม(ลุ่มน้ำยัง) จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ ลุ่มต่ำลุ่มน้ำบางพลวง จ.ปราจีนบุรี ควบคู่กับการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือกว่า 5,000 หน่วย ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของรัฐบาล และด.ร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์