กรมชลประทาน​ เฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่าง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จะเกิดฝนตกหนักทางภาคใต้ตอนล่าง จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่  และสำนักเครื่องจักรกล เตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักหรือลมกระโชกแรง จนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการ ให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตาม ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม  พร้อมปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำ และบูรณาการร่วมกับจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น ที่สำคัญได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำไว้ในพื้นที่เสี่ยง สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที ตลอดจนประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบแล้ว