กรมการแพทย์ เผยแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมการแพทย์เปิดเผยแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ดังนี้

  1. เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บศพ โดยใส่ชุดป้องกัน PPE ตามมาตรฐาน
  2. ใส่ถุงซิปกันน้ำ 2 ชั้น พร้อมป้ายแสดงสัญลักษณ์ธ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทาด้านนอกถุง
  3. ไม่มีการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยาศพ
  4. เมื่อบรรจุในถุง 2 ชั้นแล้ว จะไม่มีการเปิดถุงศพ และนำเข้าตู้เย็นเก็บศพตามมาตรฐาน
  5. มอบให้ญาติไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาได้ เช่น การเผา หรือ ฝัง โดยไม่มีการเปิดถุงศพเด็ดขาด