กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ได้แก่

  • สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งอาสาสมัครช่วยงานสังคมสังเคราะห์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตำแหน่งอาสาสมัครคนพิการ ตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน และตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2235 9127 และ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7185 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/samphanthawong
  • สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม ในตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 11 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ก.ย. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/saimai
  • สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,900 บาท หรือ 11,960 บาท (ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีประสบการณ์ในการทำงานกับกรุงเทพมหานคร หรือเคยเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลให้กับกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 8 ก.ย. 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081 – 2 ต่อ 7415 – 7 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/laksi