กทม. ประดับไฟเขียวพระปรางค์วัดอรุณฯ ร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021

รายงานข่าว เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick’s Day) ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ด้วยการประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจะเปิดไฟสีเขียวในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น.

นอกจากวัดอรุณฯ แล้ว ยังมีอาคารอื่นในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราด อาคาร 208 วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติและชุมชนชาวต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศต่าง ๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ในอนาคต

โครงการ Global Greening Programme เป็นโครงการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก โดยเชิญชวนเมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันประดับไฟสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามอาคารและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สำหรับอาคารและสถานที่สำคัญ ในต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ อาคารซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ (Sydney Opera House) เครือรัฐออสเตรเลีย ลอนดอนอาย (The London Eye) สหราชอาณาจักร หอเอนเมืองปิซา (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี น้ำตกไนแองการา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น