กทม.ขู่ปิดสวนสาธารณะ หลังพบคนจำนวนมากไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า จากรายงานของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อย กว่า 80% ที่ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนการใช้สวนสาธารณะ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเข้าใช้สวนทั้งบริเวณทางเข้า และบริเวณทั่วไปภายในสวน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

พบว่า ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะแจ้งเตือน  

กทม. จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราอย่างเข้มข้น หากตรวจพบบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้เชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่สวน ทั้งนี้หากปรากฎว่าประชาชนยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครอาจปิดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณ ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร