ออมสินจัดหนัก สลากออมสิน 2 ปี ลุ้นรางวัล 60 ล.

“☔️ ฤดูนี้ไม่มีร่มให้กาง มีแต่เงินล้านให้ลุ้น กับสลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) มูลค่ารางวัลรวม 60 ล้านบาท

? ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล)
? ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท

รางวัลพิเศษ
หลักเกณฑ์รายละเอียด
เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก)ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
เงินรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษ รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 30 ล้านบาทโดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 10 รางวัล
การออกรางวัลพิเศษออกรางวัลจำนวน 1 ครั้งวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล รวม 30 ล้านบาท
การรับเงินรางวัลพิเศษโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

✨ ออกรางวัลพิเศษในวันที่ 1 ก.ค. 66
✨ บุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็ม ไม่เสียภาษี
✨ ถอนก่อนฝากครบ 6 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
✨ ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากหรือดิจิทัล) ในระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 30 มิ.ย. 66 เท่านั้น

? รีบฝากเลยง่าย ๆ ที่ MyMo และ ธนาคารออมสินทุกสาขา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3MiPbqa
? เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด