รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวม

วันนี้ “คุณนายพารวย” พาไปพบกับทางเลือกใหม่ในการลงทุนอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เงิน เพียงเปลี่ยนคะแนนสะสมของบัตรเครดิตเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม!!

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจุบัน มีบัญชีผู้ถือบัตรเครดิตรวมกันกว่า 24 ล้านบัญชี และในปี 2562 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมกันกว่า 2.2 ล้านล้านบาท ทำให้ผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้รับคะแนนสะสมจากธนาคารพาณิชย์และบริษัทบัตรเครดิต ที่ตีมูลค่าคะแนนสะสมเป็นเงินรวมกันกว่า 8 พันล้านบาท!! (ใช้สมมติฐานมูลค่าการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน และ 1,000 คะแนน มีมูลค่าคิดเป็น 100 บาท)

จึงเกิดโครงการดีๆ “Point to Invest : เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวม” โดยตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทบัตรเครดิต และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จัดทำโครงการ “Point to Invest : เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวม ให้นำคะแนนสะสมหรือพอยต์ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมได้

ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนของคนไทย!! และสามารถเชื่อมการลงทุนให้เข้ากับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ที่ถือบัตรเครดิตได้อย่างง่ายๆ

โดยผู้ถือบัตรเครดิต ก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการใช้ประโยชน์จากคะแนนสะสมบัตรเครดิต โดยนำคะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต ทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนได้

ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบัตรเครดิตได้เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้ผู้ถือบัตรเครดิตในการแลกคะแนนสะสม ขณะที่ บลจ.ก็ได้เพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนสู่กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตลาดทุน

ที่สำคัญที่สุดการเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนในโครงการนี้ ยังถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรเครดิตได้อีกทางหนึ่งด้วย!!

สำหรับ พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการดีๆ นี้ คือธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต, บริษัท บัตรกรุงไทย, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ส่วนในฝั่งกองทุน ประกอบด้วย บลจ.กรุงไทย, บลจ.กรุงศรี, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.ทหารไทย, บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ.ธนชาต, บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ใครเป็นลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตเหล่านี้รีบเลย เพราะช่องทางในการแลกพอยต์สามารถทำได้ง่ายและสะดวก มีทั้งการแลกผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ หรือจะแลกผ่าน call center, SMS หรือสาขาของธนาคารก็ได้

อย่ามัวรอช้า รีบเข้าไปดูรายละเอียดการแลกพอยต์ ของบัตรเครดิตแต่ละแห่งในโครงการ Point to Invest ได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/pointtoinvest ได้เลย บอกเลยบรรดานักช็อปมือหนักทั้งหลาย ที่รูดปรื๊ด..รูดปรื๊ดทุกเดือน ประตูสู่ความมั่งคั่งของคุณเปิดแล้ว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง มาลงทุนง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้เงิน เพียงเปลี่ยนพอยต์ของบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวมกัน!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ