พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จัดการเงินคนเดียวให้เยี่ยมยอด

การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะเกิดขึ้นได้จากทั้งความเต็มใจหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจนัก แต่ทุกๆคนก็ยังต้องดำเนินชีวิตและเดินหน้ากันต่อไป และเมื่อพูดถึงเรื่องเงินที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะมีแนวทางการจัดการเงินของคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างไร ให้เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม และสามารถเลี้ยงครอบครัวไปได้อย่างไม่ติดขัด เรามาดูเคล็ดลับดีๆ กันเลยนะครับ

• รวบรวมสินทรัพย์ เงินทุนประกันชีวิตและสิทธิที่ท่านพึงมี โดยควรจะแบ่งเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในบ้านสำหรับค่าใช้จ่ายในบ้านและลูกน้อย และส่วนคนที่ทำธุรกิจก็ต้องมีเงินส่วนธุรกิจที่แบ่งกันอย่างชัดเจน

• รู้จักแหล่งรายได้ ว่าเพียงพอต่อความเป็นอยู่ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด แหล่งรายได้จะมาจากท่านเพียงลำพังคนเดียว หรือยังได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทางอื่นๆ และมีแหล่งรายได้นี้อีกนานแค่ไหน

• รู้จักและจัดการกับภาษีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของตนเอง และของคนที่จากไป รวมถึงมรดกที่ยังไม่แบ่ง ซึ่งถ้าหากเงินสดและสินทรัพย์ส่วนตัวของท่านมีมากพอ ก็จะทำให้บรรเทาความกังวลทางด้านค่าใช้จ่ายในบ้านระหว่างกระบวนการแบ่งมรดกหรือโอนสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นได้

• จัดการกับรายรับรายจ่าย ตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น ต้องไม่ให้หย่อนหรือตึงจนเกินไป ในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจดบันทึกรายรับรายจ่าย ช่วยในการเตือน ที่สำคัญกว่านั้นคือ การช่วยควบคุมการใช้จ่าย การมีวินัยทางการเงินของพ่อแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการการเงินให้กับลูกน้อยได้

• ปกป้องรายได้ให้กับบุตรด้วยความคุ้มครองชีวิต เป็นการการันตีแหล่งรายได้กับความไม่แน่นอนของชีวิต การที่รายได้หายไปหนึ่งทาง สำหรับบางครอบครัวก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่กันอย่างไม่สบายเหมือนเดิม หรืออาจจะอยู่อย่างลำบาก


ที่มา บทความโดย บุณยนุช ยุทธ์ประทุม CFP เว็บไซต์ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย