ทิพยประกันภัย ส่ง “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” รับมืออาชญากรรมไซเบอร์

ทิพยประกันภัย จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” เตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรนี้ จะช่วยบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้องค์กรในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหรือการบริหารจัดการจะอยู่บนระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมตรวจเช็ค IT Security จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ

​ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ฐานข้อมูลต่างๆของบริษัทและองค์กรได้มีการเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่ายภายนอกเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวม และมีความเสี่ยงต่อการถูกรุกรานจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้หากไม่มีระบบป้องกันที่ดี การบริหารจัดการเรื่องข้อมูล หรือแม้กระทั่งการบริหารความเสี่ยงในการทำประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น​การประกันภัยไซเบอร์ เสมือนเป็นผู้ช่วยในการจัดการในการเตรียมความพร้อม การป้องกันต่างๆ หรือหากเกิดเหตุแล้วองค์กรต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์ ผู้ทำประกันภัยสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ที่เป็นพันธมิตรเพื่อขอคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ ทั้งยังให้ความคุ้มครอง เช่น ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายล่มหรือถูกโจมตี รวมถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดจากบุคลากรหรือตัวโปรแกรม , การสูญเสียข้อมูลและการกู้ข้อมูลกลับคืน เป็นต้น ฯลฯ