ณ วันที่ 14.10.19 16:34
บาท/ลิตร
34.66
26.98
27.25
24.24
19.84
25.69
29.54
บาท/กิโลกรัม
15.49