ณ วันที่ 20.06.19 17:53
บาท/ลิตร
34.46
26.78
27.05
24.04
19.69
25.79
29.39
บาท/กิโลกรัม
15.88