ซีพี ออลล์ ปลื้ม แคมเปญ ลดวันถุงคุณทำได้ ดันยอดบริจาคทะลุ 50 ล้านบาท ช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกได้กว่า 250 ล้านใบ

นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฎิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ นำไปสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับอาคาร          นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาล ศิริราช เป็นเวลาเพียง 2 เดือนเศษ สามารถลดใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 250,171,587 ใบ โดยเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมถึง 50 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ได้มีการส่งมอบ เงินบริจาคครั้งแรกจำนวน  25 ล้านบาทโดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาล ศิริราช ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างเพื่อรองรับผู้ป่วยด้อยโอกาส คาดว่าจะมีคนไข้มาเข้ารับบริการปีละไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน ถือว่าทุกคนได้มีส่วนช่วยคนไข้ยากไร้ด้วย และแคมเปญนี้ยังทำให้คนในสังคมตระหนักรับผิดชอบที่จะช่วยกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก อันเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมไปพร้อมๆกันด้วย

“ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมใจไม่รับถุงพลาสติก ทำให้เห็นพลังของคนไทยที่ร่วมใจ และตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาสังคม ให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเยียวยาผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกล่าว

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial