มีงานทำ-ขึ้นค่าแรง-กินดีอยู่ดี…โดนใจคนกาบัตรเลือกตั้ง

กดรับไลน์แอดบิ๊กเกรียน เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูล เพิ่มเพื่อน 58660730_2594141997280402_2735210971399192576_n.png

 

 

มีงานทำ-ขึ้นค่าแรง-กินดีอยู่ดี…นโยบายโดนใจคนกาบัตรเลือกตั้ง

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจนโยบายโดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนใหญ่หนุนต้องกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง – เงินเดือน  สวนดุสิตโพล เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งแต่ละพรรคก็มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “นโยบายที่โดนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

 

 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 58,572 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งเพศชายและหญิง ชื่นชอบนโยบายที่คล้ายคลึงกัน 2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีอายุแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน 3.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน

นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรเพศ ชาย-หญิง  เพศชาย  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.24%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 23.83%  3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 19.85%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.60%  5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 12.48%  เพศหญิง  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.91%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.84%  3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 18.33%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.89%  5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 11.03%  นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ

 

 

จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุ  กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น (18 – 20 ปี)   1 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 29.15%  2 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 25.76%  3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 15.50%  4 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.41%  5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 14.18%  กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป)  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.47%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 24.95%  3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 22.92%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 12.99%  5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 10.67%  นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรี  กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา   1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.55%  2 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 26.33%  3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 22.19%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.49%  5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 9.44%  กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 26.83%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.08%  3 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 16.82%  4 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 16.10%  5 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.17%

 

#บิ๊กเกรียน ช่องทางติดตามเพจบิ๊กเกรียน โทร.080-959 9235 หรือ Line ID: bigkren และ [email protected] : @bigkren – YouTube https://www.youtube.com/channel/UCf3CTtbioMSmbVIr1lsBQqg/videos?view_as=subscriber – เว็บไซต์ https://bigkren.com/ 56721573_2567271519967450_6712837573577801728_n.jpg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial